Trúc Lâm Anh Retreat

  • Địa điểm: đường Nguyễn Lương Bằng, Hoà Thắng, TP. Buôn Mê Thuột, Đăk Lắk
  • Diện tích khu đất: 400m2
  • Diện tích xây dựng: 50m2
  • Thiết kế – hoàn thành: 2020 – 2020
  • Kiến trúc sư chủ trì: Lê Viết Hội
  • Cộng sự: Nguyễn Văn Đức
  • Kết cấu: Nguyễn Ngọc Thiên
  • Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki
No Comments

Post A Comment