Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018: Giải Đồng hạng mục nhà ở đơn lập – KHÁNH HOUSE
Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2021: Giải Đồng hạng mục khách sạn, nghỉ dưỡng – HỘI AN ƠI VILLA