Diên Khánh House

  • Địa điểm: Xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
  • Diện tích khu đất: 200m2
  • Diện tích xây dựng: 130m2
  • Thiết kế – hoàn thành: 2020 – 2020
  • Kiến trúc sư chủ trì: Lê Viết Hội
  • Cộng sự: Nguyễn Văn Đức, Đặng Thanh Bảo
  • Kết cấu: Nguyễn Ngọc Thiên
  • Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki
No Comments

Post A Comment