Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018: hạng mục nhà ở đơn lập – KHÁNH HOUSE
Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2021: hạng mục khách sạn, nghỉ dưỡng – HỘI AN ƠI VILLA
Giải thưởng Thiết Kế KOHLER Bold 2021: hạng mục du lịch – khu nghỉ dưỡng – TRÚC LÂM ANH RETREAT