Hội An Ơi Villa

  • Địa điểm: 280 Nguyễn Tri Phương, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 280m2
  • Diện tích xây dựng: 140m2
  • Thiết kế – hoàn thành: 2018 – 2020
  • Kiến trúc sư chủ trì: KTS. Lê Viết Hội
  • Cộng sự: Nguyễn Văn Quý, Đặng Thanh Bảo, Đỗ Văn Tiến
  • Kết cấu: Nguyễn Ngọc Thiên.
  • Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki
No Comments

Post A Comment