Quảng Ngãi House

  • Địa điểm: Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
  • Diện tích khu đất: 300m2
  • Diện tích xây dựng: 190m2
  • Thiết kế – hoàn thành: 2020 – 2020
  • Kiến trúc sư chủ trì: Lê Viết Hội
  • Cộng sự: Nguyễn Văn Đức, Đặng Thanh Bảo
  • Kết cấu: Lê Mạnh Kha
  • Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki
No Comments

Post A Comment