Cô Mười Garden Villa

Địa điểm: Ấp 2, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Diện tích khu đất: 750m2

Diện tích xây dựng: 250m2

Thiết kế – hoàn thành: 2022 – 2022

Kiến trúc sư chủ trì: Lê Viết Hội Cộng sự: Nguyễn Văn Đức, Đặng Thanh Bảo, Lê Hoàng Nam.

Kết cấu: Nguyễn Ngọc Thiên.

Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki

No Comments

Post A Comment