Khánh House

  • Địa điểm: 52 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân An, tp Hội An, tỉnh Quảng Nam
  • Diện tích khu đất: 200 m2
  • Diện tích xây dựng: 160m0
  • Thiết kế và xây dựng: 2017.
  • Kiến trúc sư chủ trì: KTS. Lê Viết Hội
  • Kết cấu: Võ Phan Anh
  • Cộng sự: Trường Kỳ Nguyễn, Phuc Dang, Cường Lê, Phan Hoàng Oanh
  • Nhiếp ảnh: Quang Trần
No Comments

Post A Comment