Phê La Đà Nẵng

Địa điểm: 35-41 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng.

Diện tích khu đất: 300m2

Diện tích xây dựng: 400m2

Thiết kế: 2023

Xây dựng: 2023

Kiến trúc sư chủ trì: Lê Viết Hội

Cộng sự:Đặng Thanh Bảo, Lê Hoàng Nam, Lê Vũ Toàn

Kết cấu:Nguyễn Ngọc Thiên.

Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki.

No Comments

Post A Comment