Trà Đá Biên Hòa

  • Địa điểm: 124 Phan Trung, tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
  • Diện tích khu đất: 125 m2
  • Diện tích xây dựng: 125m2
  • Thiết kế – hoàn thành: 2017 – 2017
  • Kiến trúc sư chủ trì: KTS. Lê Viết Hội
  • Kết cấu: Ks Chung Benly
  • Cộng sự: Trường Kỳ Nguyễn, Phuc Dang
  • Nhiếp ảnh: Duy An, Đặng Nhật
No Comments

Post A Comment