Twin House

  • Địa điểm: đường Phạm Hùng, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh
  • Diện tích khu đất: 250m2
  • Diện tích xây dựng: 180m2
  • Thiết kế – hoàn thành: 2019 – 2020
  • Kiến trúc sư chủ trì: Lê Viết Hội
  • Cộng sự: Nguyễn Duy An, Đặng Thanh Bảo, Nguyễn Văn Quý
  • Kết cấu: Lê Mạnh Kha
  • Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki
No Comments

Post A Comment